WIZYTY PRYWATNE

Wizyta u lekarza specjalisty 120 zł
Wizyta u lekarza specjalisty, profesora 180 zł
Wizyta domowa lekarza specjalisty 250 zł

BADANIA KARDIOLOGICZNE

Konsultacja lekarza hipertensjologa z badaniem Holter- RR (ciśnieniowy) 150 zł
Konsultacja lekarza kardiologa z badaniem Holter - EKG (12-kanałowy cyfrowy rejestrator EKG) 150 zł

BADANIA EEG

Badanie EEG w czasie czuwania 90 zł
Badanie EEG w czasie snu 150 zł

BADANIA USG

Badanie USG przezciemiączkowe 90 zł
Badanie USG jamy brzusznej 90 zł
Badanie USG jamy brzusznej u dzieci 70 zł
Badanie USG-Doppler naczyń domózgowych 100 zł

PRACOWNIA EMG

Elektromiografia 80 zł
Elektroneurografia – cena za pojedynczy nerw czuciowy 60 zł
Elektroneurografia – cena za pojedynczy nerw czuciowy ruchowy 100 zł

LECZENIE

Konsultacja psychologa 100 zł
Sesja terapii psychologicznej 100 zł
Pakiety terapii psychologicznej (4 spotkania w cenie 3 spotkań) 300 zł
Leczenie bólu - Pakiety fizjoterapeutyczne - Dyskopatia (Terapia wg McKenziego, instruktaż ćwiczeń, TENS) - 3 spotkania – 290 zł 290 zł
Leczenie bólu – Psychoterapia – 4 spotkania 290 zł
Leczenie bólu – Podanie leku pod kontrolą USG + cena leku 250 zł
Leczenie spastyczności z zastosowaniem toksyny botulinowej (pod kontrolą miejsca podawania leku za pomocą USG) + cena leku 250 zł
Leczenie dystonii z zastosowaniem toksyny botulinowej + cena leku 200 zł

OPINIE I ORZECZENIA

Opinia lub orzeczenie u pacjenta leczonego w CM Dobry Doktor na podstawie dokumentacji CM Dobry Doktor 200 zł
Opinia lub orzeczenie u pacjenta leczonego w CM Dobry Doktor na podstawie dokumentacji spoza CM Dobry Doktor 250 zł
Opinia lub orzeczenie u pacjenta nieleczonego w CM Dobry Doktor 390 zł