Projekt: RPLD.09.02.02-10-B004/20

NASZ PACJENT - opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych
 

PROMOCJA - pobierz załącznik

REKRUTACJA - pobierz załącznik

 

Zapytanie ofertowe numer 2/DD/2021

Świadczenie usługi polegającej na sukcesywnym dostarczaniu środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych do Centrum Medyczne Dobry Doktor Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe numer 2/DD/2021 - pobierz

Informacja o wyborze - pobierz

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego numer 2/DD/2021 - cz. 1 - pobierz

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego numer 2/DD/2021 - cz. 2 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO

 

Zapytanie ofertowe numer 3/DD/2021

Świadczenie usługi polegającej na koordynacji pracy pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych w ramach świadczenia długoterminowej opieki pielęgniarskiej domowej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „Nasz pacjent - opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych” numer: RPLD.09.02.02-10-B004/20

 

Zapytanie ofertowe numer 3/DD/2021 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO

Protokół z przeprowadzenia procedury - pobierz

 

Zapytanie ofertowe numer 4/DD/2021

Świadczenie długoterminowej opieki pielęgniarskiej domowej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „Nasz pacjent - opieka pielęgniarska dla osób niesamodzielnych” numer: RPLD.09.02.02-10-B004/20

 

Zapytanie ofertowe numer 4/DD/2021 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 5 - Karta czynności pielęgniarskich

Załącznik nr 6 - Karta oceny świadczeniobiorcy objętego opieką pielęgniarską domową

Załącznik nr 7 - Karta wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

Załącznik nr 8 - Ewidencja przebiegu pojazdu

Protokół z przeprowadzenia procedury - pobierz

 

 

Zapytanie ofertowe numer 5/DD/2021

Sukcesywne dostarczanie rękawiczek ochronnych, przyłbic oraz środków dezynfekcyjnych do Centrum Medyczne Dobry Doktor Sp. z o.o.

 

Zapytanie ofertowe numer 5/DD/2021 - pobierz

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego numer 5/DD/2021 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze wykonawcy - pobierz

 


Projekt: RPLD.09.02.01-10-E001/18 

NAJLEPIEJ W DOMU – usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym


PROMOCJA - pobierz załącznik

REKRUTACJA - pobierz załącznik

HARMONOGRAM - pobierz załącznik


HARMONOGRAM WSPARCIA OPIEKUNÓW - pobierz załącznik

 

Zapytanie ofertowe numer 1/DD/2019

Długoterminowa opieka pielęgniarska na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „NAJLEPIEJ W DOMU – usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym” numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18
 

Zapytanie ofertowe numer 1/DD/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Karta czynności pielęgniarskich

Załącznik nr 4 -  Ewidencja przebiegu pojazdu

Załącznik nr 5 - Karta oceny świadczeniobiorcy objętego opieką pielęgniarską domową

Załącznik nr 6 - Karta wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 1/DD/2019 - pobierzZapytanie ofertowe numer 2/DD/2019

Opieka pielęgniarska w ramach teleopieki medycznej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „NAJLEPIEJ W DOMU - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym” numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18
 

Zapytanie ofertowe numer 2/DD/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Karta teleopieki pielęgniarskiej

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 2/DD/2019 - pobierz

 

Zapytanie ofertowe numer 3/DD/2019

Usługa polegająca na koordynacji pracy pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych w ramach świadczenia długoterminowej opieki pielęgniarskiej domowej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „NAJLEPIEJ W DOMU - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym” numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18
 

Zapytanie ofertowe numer 3/DD/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 3/DD/2019 - pobierz

 

Zapytanie ofertowe numer 4/DD/2019

Świadczenie usługi polegającej na comiesięcznych doładowaniach kart SIM przedpłaconych (pre-paid) służących do kontaktów z pacjentami projektu zakwalifikowanymi przez Zamawiającego do Projektu pt.: „Najlepiej w domu - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym” numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18
 

Zapytanie ofertowe numer 4/DD/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 4/DD/2019 - pobierz

 

Zapytanie ofertowe numer 5/DD/2019

Dostawa telefonów komórkowych wraz z bransoletkami SOS dla pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „Najlepiej w domu - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym” numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18

 

Zapytanie ofertowe numer 5/DD/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 5/DD/2019 - pobierz

 

Zapytanie ofertowe numer 6/DD/2019

Sukcesywne dostarczanie wyposażenia neseserów pielęgniarskich dla pielęgniarek opieki długoterminowej realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach Projektu pt.: „Najlepiej w domu - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym” numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18

 

Zapytanie ofertowe numer 6/DD/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Informacja o unieważnieniu - dot. Zapytania ofertowego numer 6/DD/2019 - pobierz


 

Zapytanie ofertowe numer 7/DD/2019

Sukcesywne dostarczanie wyposażenia neseserów pielęgniarskich dla pielęgniarek opieki długoterminowej realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach Projektu pt.: „Najlepiej w domu - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym” numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18

 

Zapytanie ofertowe numer 7/DD/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Informacja o unieważnieniu - dot. Zapytania ofertowego numer 7/DD/2019 - pobierz


 

Zapytanie ofertowe numer 8/DD/2019

Sukcesywne dostarczanie wyposażenia neseserów pielęgniarskich dla pielęgniarek opieki długoterminowej realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach Projektu pt.: „Najlepiej w domu - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym” numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18

 

Zapytanie ofertowe numer 8/DD/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 8/DD/2019 - pobierz 

Zapytanie ofertowe numer 9/DD/2019

Świadczenie usługi w zakresie opieki psychologicznej pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pt.: „Najlepiej w domu - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym” numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18 oraz ich opiekunów faktycznych

 

Zapytanie ofertowe numer 9/DD/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 9/DD/2019 - pobierz

 

 

Zapytanie ofertowe numer 1/DD/2020

Świadczenie usług kierowcy-sanitariusza w ramach transportu sanitarnego na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „Najlepiej w domu - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym" numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18

 

Zapytanie ofertowe numer 1/DD/2020 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych

Protokół z przeprowadzenia procedury - pobierz


 

Zapytanie ofertowe numer 1/DD/2021

Świadczenie usług kierowcy-sanitariusza w ramach transportu sanitarnego na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „Najlepiej w domu - usługi pielęgniarskie ze wsparciem psychologicznym" numer: RPLD.09.02.01-10-E001/18

 

Zapytanie ofertowe numer 1/DD/2021 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych

Protokół z przeprowadzenia procedury - pobierz
 

 

Projekt: RPLD.09.02.01-10-B004/17 

NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów
 

PROMOCJA - pobierz załącznik

REKRUTACJA - pobierz załącznik

HARMONOGRAM - pobierz załącznik

 

Zapytanie ofertowe numer 1/DD/2017

Długoterminowa opieka pielęgniarska na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”
 

Zapytanie ofertowe numer 1/DD/2017 - pobierz

Załącznik nr 1 - Karta czynności pielęgniarskich

Załącznik nr 2 - Ewidencja przebiegu pojazdu

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 - Karta oceny świadczeniobiorcy objętego opieką pielęgniarską domową

Załącznik nr 9 - Karta wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 1/DD/2017 - pobierz

 

Zapytanie ofertowe numer 2/DD/2017

Opieka pielęgniarska w ramach teleopieki medycznej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”


Zapytanie ofertowe numer 2/DD/2017 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Karta teleopieki pielęgniarskiej

Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 2/DD/2017 - pobierz

 

Zapytanie ofertowe numer 3/DD/2017

Koordynacja długoterminowej opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”
 

Zapytanie ofertowe numer 3/DD/2017 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 3/DD/2017 - pobierz
 

Zapytanie ofertowe numer 4/DD/2017

Koordynacja opieki pielęgniarskiej w ramach teleopieki medycznej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”

 

Zapytanie ofertowe numer 4/DD/2017 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Informacja o modyfikacji treści zapytania z dnia 12.01.2018 - pobierz

Zapytanie ofertowe numer 4_DD_2017 modyfikacja z dnia 12.01.2018 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy modyfikacja z dnia 12.01.2018

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 4/DD/2017 - pobierz

Protokół - pobierz
 

 

Zapytanie ofertowe numer 5/DD/2017

Zakup 50 telefonów komórkowych wraz z 50 bransoletkami SOS dla pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”

Zapytanie ofertowe numer 5/DD/2017 - pobierz

Protokół z wyboru ofert - pobierz

 

Zapytanie ofertowe nr 1/DD/2018

Zakup 50 starterów (kart sim) wraz z comiesięczną możliwością doładowań dla maksymalnie 50 pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 

Zapytanie ofertowe nr 1/DD/2018 - pobierz

Protokół z wyboru ofert - pobierz


Zapytanie ofertowe nr 2/DD/2018

Zakup i dostawa wyposażenia neseserów pielęgniarskich dla pielęgniarek opieki długoterminowej Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 

Zapytanie ofertowe nr 2/DD/2018 - pobierz

Formularz ofertowy załącznik nr 1 - pobierz

Wzór umowy załącznik nr 2 - pobierz

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 2/DD/2018 - pobierz
 

Zapytanie ofertowe numer 3/DD/2018

Zakup 50 starterów (kart sim) wraz z comiesięczną możliwością doładowań dla maksymalnie 50 pacjentów zakwalifikowanych do Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Zapytanie ofertowe nr 3/DD/2018 - pobierz

Protokół z wyboru ofert - pobierz

 

Zapytanie ofertowe numer 4/DD/2018

Długoterminowa opieka pielęgniarska na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”
 

Zapytanie ofertowe numer 4/DD/2018 - pobierz

Załącznik nr 1 - Karta czynności pielęgniarskich

Załącznik nr 2 - Ewidencja przebiegu pojazdu

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 - Karta oceny świadczeniobiorcy objętego opieką pielęgniarską domową

Załącznik nr 9 - Karta wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 4/DD/2018 - pobierz

 

Zapytanie ofertowe numer 5/DD/2018

Koordynacja długoterminowej opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”
 

Zapytanie ofertowe numer 5/DD/2018 - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 5/DD/2018 - pobierz
 

Zapytanie ofertowe numer 6/DD/2018

Długoterminowa opieka pielęgniarska na rzecz pacjentów zakwalifikowanych przez Zamawiającego do Projektu pt.: „NIE SAMI W DOMU – usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów”
 

Zapytanie ofertowe numer 6/DD/2018 - pobierz

Załącznik nr 1 - Karta czynności pielęgniarskich

Załącznik nr 2 - Ewidencja przebiegu pojazdu

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 - Karta oceny świadczeniobiorcy objętego opieką pielęgniarską domową

Załącznik nr 9 - Karta wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

Informacja z wyboru oferty - Zapytania ofertowego numer 6/DD/2018 -