KARDIOLOGIA

Lek. Monika Szewczyk specjalista kardiolog oraz specjalista chorób wewnętrznych — badania Holter-EKG, Holter-RR i ECHO serca, staż pracy w oddziale chorób wewnętrznych, w oddziale kardiologicznym i w poradni kardiologicznej

NEUROLOGIA DOROSŁYCH I LECZENIE BÓLU

Lek. Jarosław Oborzyński specjalista neurolog, leczenie spastyczności, dystonii i bólu z zastosowaniem iniekcji pod kontrolą USG (m.in. toksyny botulinowej), badania USG-D domózgowych, staż pracy w oddziale neurologicznym, w oddziale udarowym oraz w poradni neurologicznej
Lek. Marek Graczyk specjalista neurolog, staż pracy w oddziale neurologicznym i w oddziale udarowym oraz w poradniach neurologicznych
Lek. Maria Fortak-Michalska specjalista neurolog, leczenie pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane, bóle głowy, zawroty głowy, bóle kręgosłupa, udar mózgu, przemijający atak niedokrwienny (TIA)
Dr Agnieszka Karp-Majewska specjalista neurolog, wykładowca neurologii na uczelniach medycznych, doktorat z zakresu padaczki
Lek. Marek Juszczak specjalista neurolog, staż pracy w oddziale neurologicznym i w oddziale udarowym oraz w poradniach neurologicznych

FIZJOTERAPIA I PSYCHOLOGIA ORAZ LECZENIE BÓLU

Mgr Luiza Łosiewicz, psycholog diagnostyka oraz terapia psychologiczna w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, doświadczenie w pracy z dziećmi i z osobami dorosłymi
Mgr Paulina Kwarta, psycholog diagnostyka oraz terapia psychologiczna, doświadczenie w pracy z dziećmi i z osobami dorosłymi
Fizjoterapeutka, dr n. med. Marta Chrzanowska–Rydz metody specjalne fizjoterapii, m.in. metoda McKenziego, pracownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej UM w Łodzi

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Prof. Janusz Wendorff specjalista neurolog, staż pracy w klinice neurologicznej oraz poradniach, szczególne doświadczenie w leczeniu padaczki u dzieci i dorosłych
Dr Izabella Indisow specjalista neurolog dziecięcy, staż pracy w klinice neurologicznej oraz w poradniach neurologicznych, badania EEG
Lek. Elżbieta Roszczyk-Słomka specjalista neurolog dziecięcy
Lek. Aleksandra Kazanek specjalista neurolog dziecięcy
Lek. Marek Nadolski specjalista neurolog dziecięcy
Dr Danuta Leśniak specjalista w zakresie wad dysraficznych

NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA

Prof. Emilia Nowosławska specjalista neurochirurg, staż pracy w oddziale neurochirurgicznym oraz w poradni
Prof. Krzysztof Zakrzewski specjalista neurochirurg, staż pracy w oddziale neurochirurgicznym oraz w poradni
Dr Wojciech Szymański specjalista neurochirurg, staż pracy w poradni i w oddziale neurochirurgicznym
Dr Wanda Mikołajczyk-Wieczorek specjalista neurochirurg, staż pracy w poradni neurochirurgicznej oraz w oddziale neurochirurgicznym
Dr Magdalena Staniszewska staż pracy w oddziałach i poradniach neurochirurgicznych

LARYNGOLOGIA I LARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

Lek. Małgorzata Strużycka-Hryniewicz laryngolog dziecięcy, staż pracy w oddziale laryngologii ICZMP
Dr Małgorzata Śmiechura-Gańczarczyk laryngolog dziecięcy, staż pracy w oddziale laryngologii ICZMP

OKULISTYKA

Lek. Małgorzata Nadolska specjalista chorób oczu, dzieci i dorośli, staż pracy w oddziale okulistyki i w poradni okulistycznej