...zaufaj nam...

 

NOWOCZESNE LECZENIE

I. Zespoły bólowe "pleców" – BACK PAIN

"Zespoły bólowe "pleców" nazywane bólami kręgosłupa są często długo leczone nieskutecznie z powodu trudności we właściwym ustaleniu ich przyczyny. Przyczyny bólów "pleców" zwykle są złożone i konieczne jest przeprowadzenie badania układu nerwowego, postawy ciała, układu kostno-stawowego oraz mięśni, powięzi i innych struktur tkanki łącznej. Wykonywane często badanie rezonansu magnetycznego nie daje informacji o uszkodzeniu czynnościowym układu nerwowego, co można ocenić w inych badaniach, jak np. EMG. Dopiero właściwa diagnoza daje możliwość zastosowania terapii ukierunkowanej na usunięcie przyczyny bólu. Oczywiście, gdy nie można usunąć przyczyny bólu, stosujemy metody lecznicze celem zmniejszenia nasilenia bólu i poprawy jakości życia naszych pacjentów". lek. Jarosław Oborzyński, specjalista neurolog

W zależności od ustalonej przyczyny bólu proponujemy leczenie:

 • fizjoterapię z zastosowaniem metod specjalnych, jak np. metoda McKenziego i PNF
 • fizjoterapię z zastosowaniem metod fizykalnych, jak np. krioterpia i TENS
 • fizjoterapię z zastosowaniem technik manualnych, jak np. masaż i neuromobilizacje
 • iniekcje leków pod kontrolą USG lub elektrostymulacji
 • leczenie neurochirurgiczne
 • leczenie farmakologiczne
 • psychoterapię

II. Bóle głowy – "nie tylko migrena"

"Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bóle głowy wymagają przeprowadzenia diagnostyki na podstawie dokładnych informacji uzyskanych z wywiadu od pacjenta oraz przeprowadzonego badania neurologicznego. Celem tych działań lekarza jest sklasyfikowanie bólu głowy, a w następstwie zlecenie odpowiednich dodatkowych badań. Pacjent z bólami głowy powinien mieć wykluczone choroby ogólnoustrojowe jak np. anemia, których następstwem mogą być bóle głowy. Większość bólów głowy nie wymaga zaawansowanej diagnostyki neuroobrazowej, a postawienia prawidłowej diagnozy i zastosowania odpowiedniego leczenia."

Mogą być zastosowane następujące metody leczenia:

 • farmakoterapia doustna
 • tlenoterapia
 • fizjoterpia, jak np. leczenie akupresurą i technikami manualnymi
 • iniekcje leków, jak np. toksyny botulinowej

lek. Marek Nadolski, specjalista neurolog dziecięcy i lek. Jarosław Oborzyński, specjalista neurolog

III. Zawroty głowy – złożona etiologia

"Zawroty głowy to uczucie, które powstaje na skutek nieprawidłowej informacji docierającej do mózgu z jednego lub kilku ważnych narządów. W celu ustalenia, gdzie jest przyczyna zawrotów głowy, konieczne jest więc przeprowadzenie badania narządu słuchu, mózgu, szyi, a czasami innych narządów. Ustalenie przyczyny nie zawsze daje możliwość wyeliminowania uczucia zawrotów głowy, ale pozwoli na takie działania, które poprawią jakość życia pacjentów."

lek. Małgorzata Strużycka-Hryniewicz, specjalista laryngolog i lek. Jarosław Oborzyński, specjalista neurolog

Proponujemy kompleskowe postępowanie diagnostyczno-terpeutyczne:

 1. Konsultację laryngologiczną z badaniem słuchu.
 2. Konsultację neurologiczną z badaniem USG-D naczyń domózgowych i kwalifikację do badań neuroobrazowych głowy i szyi.
 3. Terapię z zastosowaniem specjalistycznych manewrów repozycyjnych w położeniowych zawrotach głowy.
 4. Terapię farmakologiczną.

IV. Utraty przytomności i zasłabnięcia – KONSYLIUM LEKARSKIE

Skuteczne leczenie przyczyny incydentów utrat przytomości lub zasłabnięć proponujemy po przeprowadzeniu konsylium lekarzy specjalistów kardiologa i neurologa. W czasie konsylium lekarze wspólnie interpretują wyniki badań EEG, USG-D naczyń domózgowych, ECHO serca, EKG-Holter oraz badania neurologicznego i kardiologicznego wraz z koniecznymi badaniami laboratoryjnymi.